Archive for the Coneixem la vila ? Category

Coneixem la vila ?

Posted in Coneixem la vila ? on 26 Novembre 2012 by naMena

Sense anar massa enfora, coneixem la vila ?

Oratori del Calvari.

Posted in Coneixem la vila ? on 12 Novembre 2012 by naMena

És bo, desiara, sortir a fer una volteta, però, coneixem la vila ?

El rector D. Sebastià Serra pensà edificar damunt el Puig des Call un oratori dedicat al Sant Crist, a semblança del Calvari de la seva vila de Pollença.

L’any 1851 adquirí els terrenys necessaris, i pel gener de l’any següent es construí un camí per pujar-hi, i s’hi col·locaren unes estacions dels Passos o Via Crucis. Pel mes de juliol, Mn Serra, ja canonge, col·locà la primera pedra de l’oratori, el qual no s’acabà de tot fins l’any 1856.

Mercat municipal.

Posted in Coneixem la vila ? on 5 Novembre 2012 by naMena

Després d’una de difícil, aquesta…  on és ?   Coneixem la vila ?

És l’edifici del mercat, conegut popularment com “sa plaça”, que fou construït durant la segona República, els anys 1933-1936, segons el projecte de l’arquitecte D. Francesc Roca i executat sota la direcció de l’arquitecte C. Garau, ocupant el solar de l’antic hospital.

Convent de les Germanes de la Caritat.

Posted in Coneixem la vila ? on 22 Octubre 2012 by naMena

I aquest escut d’on és ?   A quin frontis l’anirieu a cercar ?    Coneixem la vila ?

El rector D. Antoni Roig fundà l’any 1798 una associació de quatre dones piadoses, les quals devienviure en comunitat i  tenir cura de l’educació i instrucció de les nines i assistència als malalts pobres. La petita congregació  ideada per atendre a les necessitats de la Parròquia de Felanitx, s’estengué a altres pobles amb noves fundacions.

L’actual casa del carrer de la Caritat fou adquirida l’any 1812 i ampliada i posada més o menys en la forma actual l’any 1847. La capella va ser edificada els anys 1889-1892 segons plans de Pere d’Alcàntara Penya.

Estació enològica.

Posted in Coneixem la vila ? on 8 Octubre 2012 by naMena

Temps de raïm… però d’on és aquest ?   Que en sabem d’ell i d’aquest edifici ?   Coneixem la vila ?

És l’estació enològica, creada per Real Orde dia 1 de desembre de 1910. Tenia per finalitat estudiar tot lo pertinent al cultiu de la vinya i a l’elaboració del vi. L’Ajuntament construí l’edifici l’any 1913, i el seu primer director fou Don Ernest Mestre.

Va ser suprimida per orde ministerial el 23 de novembre de 1940, i després transformada, el 1941, en laboratori provincial.

Es canó.

Posted in Coneixem la vila ? on 1 Octubre 2012 by naMena

Què és ?  On és i per què ?  Coneixem la vila ?

El canó del Convent és una romanalla del pas de l’exèrcit del pretendent al tron d’Espanya, Felip de Borbó, durant la guerra de Successió (1700-1714). El 16 de juny de 1715, les tropes felipistes comandades pel general d’Aspheld, desembarcaren a Cala Llonga i després d’enfrontar-se a una guarnició fidel a l’arxiduc Carles d’Austria, a la que formaren uns sis-cents felanitxers -dels quals en moriren sis- vinguren a Felanitx, acamparen al camp de la Traïció (devora el Convent) i dia 18 seguiren cap a Alcúdia.

El canó restà abandonat o oblidat, arrambat a la façana del Convent, com a testimoni mut d’uns esdeveniments que, dissortadament, varen canviar el rumb de la història del nostre poble.

Tortitx.

Posted in Coneixem la vila ? on 24 Setembre 2012 by naMena

On i que és ?   Coneixem la vila ?

És la casa de Tortitx, edificada devers els anys vint, d’un estil modernista.

Es Sindicat.

Posted in Coneixem la vila ? on 17 Setembre 2012 by naMena

Que hi feien ?  Sabem on és ?  Coneixem la vila ?

És el celler cooperatiu de Felanitx, anomenat popularment es Sindicat. Fundat l’any 1919 a iniciativa de l’enginyer agrònom D Ernest Mestre Artigas, director de l’Estació Enològica i amb la col·laboració de D Bartomeu Vaquer Veny, president de la cambra agrícola i de Mossèn Miquel Caldentey Tallades, fundador de la Caixa Rural de Felanitx.

L’edifici d’estil modernista segons plànols de D Guillem Forteza fou construït entre els anys 1920 i 1922, encara que va començar a funcionar l’any 1921.

Banc de Felanitx.

Posted in Coneixem la vila ? on 10 Setembre 2012 by naMena

I d’això, que en sabem?  On és i que hi havia aquí?  Coneixem la vila?

És l’antic banc de Felanitx, al carrer de sa plaça. Fundat l’any 1883 com a societat anònima amb un capital de 636.500 pessetes representant per 1.273 accions de 500 pessetes. Els catorze primers anys tingué el domicili social a ca’n Manuel d’Es Sitjar, que era el local de l’Ateneu d’agricultura, indústria i comerç, dins el qual es gestà la fundació i que aquest mateix any deixà d’existir. El primer president fou D Miquel Reus Bennàsser, entre els anys 1883 i 1917.
L’any 1897 el Banc es traslladà a una casa pròpia al carrer de sa plaça. En diferents dates va emetre obligacions al portador de 25, 50, 100 i 250 pessetes que corrien per tot Mallorca com a paper de moneda. L’any 1890 obrí una sucursal a Porreres, i l’any 1898 muntà una fàbrica de gas i el 1916 una d’electricitat.

L’any 1944 va ser absorbit pel Banc Espanyol de Crèdit.

Plaça de toros.

Posted in Coneixem la vila ? on 3 Setembre 2012 by naMena

I que en sabem d’això ?   Coneixem la vila ?

Per les festes de Sant Agustí de 1891 va esser inaugurada una plaça de toros, la qual més envant (1913-1914) fou totalment reformada i posada en l’estat actual. Els anys 1920-1929 se celebraren nombroses corregudes de toros i vadells en les quals hi prenien part aficionats de la nostra ciutat. L’any 1960 es féu càrrec de la plaça Federico Molina, el qual li posà el nom de La Macarena i organitzà una escola taurina que tingué poca durada.