Arxivar per Novembre, 2012

Coneixem la vila ?

Posted in Coneixem la vila ? on 26 Novembre 2012 by naMena

Sense anar massa enfora, coneixem la vila ?

Oratori del Calvari.

Posted in Coneixem la vila ? on 12 Novembre 2012 by naMena

És bo, desiara, sortir a fer una volteta, però, coneixem la vila ?

El rector D. Sebastià Serra pensà edificar damunt el Puig des Call un oratori dedicat al Sant Crist, a semblança del Calvari de la seva vila de Pollença.

L’any 1851 adquirí els terrenys necessaris, i pel gener de l’any següent es construí un camí per pujar-hi, i s’hi col·locaren unes estacions dels Passos o Via Crucis. Pel mes de juliol, Mn Serra, ja canonge, col·locà la primera pedra de l’oratori, el qual no s’acabà de tot fins l’any 1856.

Mercat municipal.

Posted in Coneixem la vila ? on 5 Novembre 2012 by naMena

Després d’una de difícil, aquesta…  on és ?   Coneixem la vila ?

És l’edifici del mercat, conegut popularment com “sa plaça”, que fou construït durant la segona República, els anys 1933-1936, segons el projecte de l’arquitecte D. Francesc Roca i executat sota la direcció de l’arquitecte C. Garau, ocupant el solar de l’antic hospital.