Arxivar per Abril, 2012

Vexil·les, improperis, passió i mort.

Posted in Costumari. on 6 Abril 2012 by naMena

Setmana Santa.

Posted in Costumari. on 1 Abril 2012 by naMena

Es diumenge dematí

amb rams i paumes l’entraren

per a tan prest mudar-li,

que es capvespre l’encalçaren.

Primerament, lo dilluns

has d’anar mortificat;

has d’avorrir es pecat,

que tots hem de ser difunts.

Es dimarts, ves-lo a cercar,

pecador, si l’has ofès;

a casa de Pilat és,

que el tenen lligat i pres

i el volen sentenciar.

Es dimecres amb malici’,

aquella maldita gent

anaven amb mal intent

i tots cridaven diguent:

-Crucifici, crucifici !

Es dijous has de pensar

que n’ets a mitjan setmana

i Cristo de bona gana

sa seva sang derramà.

Es divendres a migdia

enclavaren el Senyor;

que de pena i de dolor

que degué sentir Maria

vegent que son fill moria

a la creu, pel pecador !

Es dissabte n’has d’estar

en una llarga agonia;

quin cor no rebentaria

només de veure Maria

lo seu fill mort contemplar !

Es diumenge dematí

veureu vòstron fill, Maria,

triumfant amb alegria

per mai més tornar morir.

He acabat i no en sé pus,

de sa setmana glosada,

si he feta alguna errada

que no l’haja confessada,

perdonau-la’m, Bon Jesús !