Arxivar per Març, 2012

Ram-ram-tum, ram-tum-tum.

Posted in Costumari. on 6 Març 2012 by naMena

Una bona iniciativa que vol replegar sons de batuts i tonades de pagès i vol omplir una plaça de ball de per llarg. Ben segur que mans ben granades abraonaran guiterres i guitarrons castigats de molts d’anys de fer vetlades. Sons pagesos, enyorats per aquells que, retuts, ja no poden ballar, sons vius per aquells que encara els conserven i mai ho deixaran perdre, i malambrosos per aquells que encara n’aprenen.

Que surti acertada, i sobretot, que no sia sa darrera !