Arxivar per gener, 2012

Es febrer, cap o coa té.

Posted in Costumari. on 31 gener 2012 by naMena

TEMPS 2012.

Es gener entrarà molt clar, però farà un parell de dies tapats i ventosos, però dominarà es Sol i es bon temps. No farà gens de fred, per esser gener. A mitjan mes se taparà molt, farà dies pesats, molt humits i de vent. Entrarà el fred cap als darrers set o vuit dies de gener. Fred molt mal de sofrir ferm.

Es febrer entrarà de vent i fred. Es temps s’anirà estirant en pocs dies, però es vent no afluixarà. Dies secs i bons fins a mitjan mes, llevat des vent. A mitjan mes se tornarà tapar molt. Dies molt poc soleiats, però així mateix de temps sec. Sa darrera setmana farà molt de vent, que anirà calmant i millorant la temperatura cap an es darrers dies de mes.

Març també entrarà eixut, però amb ennigulades de tramuntana. De sa meitat de sa primera setmana cap a mitjan mes s’anirà estirant amb predomini des Sol. Fins a mitjan mes hi haurà dies molt bons i molt estirats. Sa segona quinzena serà més humida i amb dies més variables i estones tapades, que milloraran cap a darreries de mes.

Primers dies d’abril amb vent fresquet, amb temps sec, vent que no mancabarà fins a mitjan mes, ans tot lo contrari, com més anirà més reprendrà. Sa darrera quinzena no pareixerà germana de s’altra. Dies preciosos, calentes i estirats de boires. Ni un alè de vent.

Maig entrarà ben germà des mes passat, amb molt de vent i molt tapat. Devers dia set o vuit farà un canvi gros. Se morirà es vent i se compondrà es temps, fins devers dia dotze que se posarà de fred, sense vent. Sa segona meitat de maig tornarà ser molt humida i de vent fort. Pot fer ruixats i tormenta de llamps cap a final de mes.

Es juny entrarà clar i estirat, però fred de lo que ha deixat sa darreria de maig. Segona setmana desbaratada, molt ennigulat i ruixats prims de quatre gotes o més forts com més s’acosta a dia quinze, cosa que tornarà refrescar s’aire. Segona quinzena molt bona. Molt de Sol, una bona calor i molta humitat.

Principi de juliol soleiat, però gens calent per ser dins sa primeria de s’estiu. Es darrers dies de juliol ja seran d’estiu. Sol ben calent, dies molt bons i un poc de vent.

Primeria d’agost bona de passar, fresqueta i tot, per ser a sa plena de s’estiu. Dies bons i eixuts. Sa segona quinzena temps molt compost però no massa calent, tampoc. Es vent pot tornar molestar un poc, encara.

Setembre entrarà tapadot i humit, i per ventura més calent que es mes passat. Dies emboirats fins a mitjan mes. Sa darreria de mes serà tot lo contrari. Dies ben clars però més freds, i es temps serà més sec.

Bon principi d’octubre, amb dies agradosos, soleiats, secs i sense vent. Serà així fins a mitjan mes que encara que es temps no s’embruiti gaire farà un oratge ben fresc. Dies igual de clars.

Novembre entrarà amb boira i qualque ruixat fins a mitjan mes, encara que faci dies estirats i surti es Soleiet. Sa segona quinzena serà més tapada i desiara pot trempar de brusqueta. Ruixats no massa forts però freqüents.

S’humitat seguirà dins sa primera setmana de desembre amb dematinades boiroses i Cel molt tapat. Cap a sa segona setmana farà una aclarida però tornarà fer dies tapats i ventosos. Dins sa segona quinzena se posarà de fred de bon de veres. Encara que es dies siguin estirats es vent serà ben fresc. Sa darrera setmana de s’any se taparà molt.

PENSAU A MIRAR:

dia 2 de febrer, La Candelera, que si riu, lluny és s’estiu, i si plora, s’hivern és fora…
dia 29 de febrer, témpora que correspon an es mes d’abril.
Dia 2 de març, témpora que correspon an es mes de maig.
dia 3 de març, témpora que correspon an es mes de juny.
Dia 30 de maig, témpora que correspon an es mes de juliol.
Dia 1 de juny, témpora que correspon an es mes d’agost.
Dia 2 de juny, témpora que correspon an es mes de setembre.
Dia 24 de juny, Sant Joan. De sa direcció des primer oratge de sa dematinada de Sant Joan, hi bufa tot s’estiu.
Dies 1, 2 i 3 d’agost, ses Cabanelles. Si aquests tres dies hi ha rovada, serà un any plover, i si no n’hi ha, serà eixut. Si n’hi ha es primer dia i ets altres no, plourà primarenc i no plourà tardà, i si n’hi ha es darrer i ets altres no, serà tardà, es ploure. Es vents dominants marquen, es de dia primer de Sant Miquel a Nadal, es de dia dos de Nadal a sa primavera, i es de dia tres de sa primavera a Sant Joan.
Dia 14 de setembre, La Creu. Els vents dominants marquen el temps de tot l’any. Si bufa de ponent plou poc, i si bufa de llevant, llebeig o tramuntana assegura aigua per tot l’any. Si no fa vent, les aigües són primes, i si el vent se mou de prest, plourà de llevant.
Dia 19 de setembre, témpora que correspon an es mes d’octubre.
dia 21 de setembre, témpora que correspon an es mes de novembre.
Dia 22 de setembre, témpora que correspon an es mes de desembre.
De dia 13 de desembre a dia 6 de gener, dies d’Encoure. Serveixen per pronosticar es temps de l’any que vé.
Dia 19 de desembre, témpora que correspon an es mes de gener.
Dia 21 de desembre, témpora que correspon an es mes de febrer.
Dia 22 de desembre, témpora que correspon an es mes de març.