Arxivar per gener, 2011

Beneïdes a la vila.

Posted in 1.Gener, Costumari. on 23 gener 2011 by naMena

Jaume d’Albocàsser escrivia així: -Sant Antoni és es sant que té més partit a dins la vila. En lo que valen avui ets animals! I n’hi cremen de ciris a dins sa seva capella: un ciri de lliura per una truja que mos pujà vuit porcells tots mascles. Carros enmurtats, amb ramells de taronges de Binifarda, dimonis a lloure i Sant Antoni fortament temptat… Una bendició ben fresca que lleva sa son, i es guitarrons que canten amb veu amarada de resolis: “perquè mos guard s’animal, tant si és de pèl com de ploma“. És s’únic dia de l’any que es pagesos tiren es doblers.

Sant Antoni de Viana, és a desset de gener…

Posted in 1.Gener, Costumari. on 16 gener 2011 by naMena

Avui dia res valen els animals, ni el sustent familiar de bona part de l’any depèn de la seva salut; ara els animals som noltros persones, o almanco feim animalades, més grosses cada vegada. Sort que, encara que sia per conservar una tradició, sabem cantar allò de…

…perquè mos guard s’animal

tant si és de pèl com de ploma.

 

La festa antiga i el seu orígen pagès s’han sabut entendre amb una societat actual, que ha creat noves maneres de fer la festa; participació massiva i massa botelles de suc. Ara Sant Antoni és l’excusa per sortir de gresca, per veinadejar, per sentir-mos part d’un poble, …i per fer un poc llarg !

La crítica s’ha fet la madona d’aquest dia, i amb quatre gloses podem dir de tot. Però això no és cosa nova; fa molts d’anys que l’amo en Toni “fai” ja cantava aquesta cançó

Si no mudam de govern

en vorem de tots colors,

Sant Antoni gordau-mos,

gordau-mos d’un lladre extern.

 

Molts de pics hem baratat de govern de llavor ençà, però si l’amo en Toni “fai” tornava alçar el cap, encara podria seguir amb la mateixa tonada. I és segur que serà així maldament baratem…

Sia com sia, que es faci festa sana i alegre, i encara que sols sia per un dia, treguem faldetes i mocadors de blens que fan olor de caixa. Tot sia per no oblidar com vivia la nissaga pagesa de pares i padrins.

 Tonis, Antònies i Tonines, molts d’anys i bons, i aquest que no compt !

Quin temps fa ?

Posted in 1.Gener, Costumari. on 9 gener 2011 by naMena

Mestre Pere Esperança dóna una bona anyada, la Roda Perpètua prediu un any fértil, i els comptes de Santa Llucia han dit així…

Si no s’erren, aquest és el temps que toca fer enguany.

  2011.

 El mes de gener entrarà molt clar però fresquet; això fins dia 15. Dia 16 ja toca sortir emboirat i en pocs dies se toca posar de vent així mateix fort, per ventura dia 19 amb el ple de la Lluna. En entrar el minvant, dia 26, el temps s’anirà aclarint. Serà més assoleiat, encara que fresc, però el vent no mancabarà de tot fins als darrers dies de mes. Les calmes de gener no seran dins les darreres dues setmanes !

El febrer en pocs dies desbaratarà tot lo que s’havia compost. Quinze primers dies freds, molt ennigulats però sense fer cap ploguda que s’ho pagui. Serà ver allò de per La Candelera, fred davant i fred darrera. A partir de mitjan mes, el temps s’aclarirà i la temperatura serà més agradable. No estarà tan tapadot com estava, però el temps serà molt humit. Amb el ple de la Lluna se mourà vent, no massa fort.

El març entrarà amb aigua, per ventura dia 4 amb el girant a Lluna nova. Farà molt de fred i vent fort fins a mitjan mes, però a partir de principis de la segona setmana s’anirà aclarint. Pel ple de la Lluna, dia 19, tornarà entrar el fred, però farà una bonança devers dia vint-i-tres o quatre per tornar refredar a la darreria del mes. Aquests darrers quinze dies, el temps toca ser més sec.

El mes d’abril entrarà sec fins a mitjan mes. Seguirà així com va sortir el març; estirat i molt fred. Dins els primers vuit dies plourà, encara que no massa fort, i els dies de davant tornarà sortir el Sol fins dia 15. A mitjan més el temps serà molt tèrbol, ennigulat i humit. Farà dies assoleiats i ruixats de quatre gotes. Llevat de vent, serà ben ver allò de abril, mudances mil. Alertau que la Setmana Santa i Pasco pot ser banyada.

Els primers quinze dies de maig seran molt clars i assoleiats, però freds. Si l’abril ha sortit fred, el maig no tendrà força per encalentir fins a més de mitjan mes. Això si farà retxes de vent. La Lluna plena de maig, dia 17, mudarà de temps, que se taparà i serà més humit. Pot fer ruixats de llemeta devers dia vint i fins dia vint-i-quatre que entra el minvant. A la darreria s’estirarà, sortirà més el Sol i no hi haurà tanta humitat.

El juny entrarà molt més desxondit. Dies estirats, molt destapats i un bon Sol que ja encalentirà ferm, però alerta que devers el ple, dia 15, no faci un parell de dies més xerecs. Dins els darrers quinze dies no se refrescarà gens, però hi haurà més humitat. Per Sant Joan pot fer un parell de dies d’ennigulats molt lletjos, sense arribar a ploure.

El juliol entrarà ennigulat, molt entelat i boirós, amb brusquetes desiara fins a la Lluna nova, dia 8. Fins a mitjan mes farà una tebor que no serà sofridora. Sa monja l’encèn… no serà ver, ja ho trobarà ben encès ! Molta humitat i dies feixucs fins acabar el mes. Per Sant Jaume pot estar un poc tapadot i tot.

L’agost entrarà molt calent i amb un bon Sol. Moltes boirades els dematins i horabaixes calitjosos. Devers Sant Llorenç se mourà vent, però calent. L’humitat seguirà present fins a final de mes, però a partir de La Mare de Déu, els dies seran més tapats, i només farà retxes de Sol.

El setembre començarà tapat, dies molt boirosos i de vent fluix. Desiara farà ruixats que ben segur desbarataran els vermadors. A mitjan mes s’aclarirà el Cel, però no fugirà l’humitat. Com més dies passin més s’estirarà el temps. El temps no refrescarà per ara, i ben segur que farà s’estiuet de Sant Miquel.

L’octubre entrarà amb un humiteder ferest, encara que faci un bon Sol. Devers dia 12, amb el ple de la Lluna farà un ruixat, però no plourà més. De mitjan mes per envant, el temps estarà clar, però hi haura boira els dematins. El temps començarà a refrescar de bon de veres i a la fi vendran dies secs. A la darreria del mes pareix que s’ha de desbaratar un poc, però no serà res.

El novembre entrarà humit i plover. Per ventura Tots Sants serà el darrer dia bo que faci i en farà una partida de xerecs. No hi faltarà s’estiuet de Sant Martí, però després se mourà vent, encara que serà bo fins a mitjan mes. Després se refrescarà moltíssim les dematinades i els vespres; els migdies seran més bons de dur perquè farà un Cel clar i Sol.

El desembre també entrarà clar però amb molt, molt de fred. Farà deu o dotze dies de vent i no plourà per Santa Bibiana. A mitjan més se morirà el vent i els dies seran molt freds també. El Sol estarà ben destapat però hi haurà gelades.